Moravskoslezská SESTRA 2019
 

 

Moravskoslezská SESTRA 2019

Soutěž Moravskoslezská SESTRA 2019 pořádá Moravskoslezský kraj. Akce se koná pod záštitou ministra zdravotnictví, hejtmana Moravskoslezského kraje, a odbornou záštitou prezidentky České asociace sester.

 

Moravskoslezská SESTRA je tradiční a prestižní anketou, kterou chce Moravskoslezský kraj poděkovat sestrám za jejich každodenní tvrdou a namáhavou práci ve prospěch nás všech.

 

Ocenění sester bylo hlavní myšlenkou, která před lety vedla Moravskoslezský kraj k vyhlášení prvního ročníku ankety Moravskoslezská SESTRA.

 

Před námi je již pátý ročník této ankety. Nominovat své kandidáty může odborná zdravotnická veřejnost do 31. května 2019. Podrobnosti, přesná pravidla i nominační formuláře ke stažení najdete na dalších řádcích těchto stránek.

 

Anketa bude opět podpořena i hlasováním veřejnosti, které bude zahájeno v srpnu 2019. Veřejnost bude vybírat z 15 finalistek zvolených odbornou porotou svou nejoblíbenější sestřičku, která získá titul Sestra veřejnosti 2019.

 

Věříme, že o anketu Moravskoslezská SESTRA 2019 bude opět zájem a vítězové se mohou těšit nejen na uznání a ocenění jejich každodenní práce, ale také na hodnotné ceny, které si převezmou na slavnostním galavečeru dne 24. října 2019 v aule Vysoké školy báňské.

 

Poděkování patří všem partnerům, kteří Moravskoslezskou SESTRU 2019 podporují.

 

pravidla a nominace

 

 

 

 

Smysl ankety a kategorie v anketě Moravskoslezská SESTRA 2019

 

Smyslem ankety je ocenění nejlepších zdravotnických pracovníků působících v Moravskoslezském kraji ve vybraných kategoriích, kterými jsou:

 

 • Sestra u lůžka
 • Ambulantní a domácí péče
 • Porodní asistentka
 • Paliativní a hospicová péče
 • Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči

 

 


Pravidla pro účast v anketě Moravskoslezská SESTRA 2019

 

 • Nominovat účastníka může třetí osoba z řad odborné veřejnosti.
 • Rozhodne-li se pro účast v anketě účastník sám, je povinen nominaci doplnit písemnou referencí (ekvivalentem písemného odůvodnění), vypracovanou zástupcem veřejné odbornosti.
 • Návrh na nominaci musí být předložen v řádném termínu předepsanou formou nominace. Dokumenty pro nominaci naleznete přímo níže na tomto webu.
 • Nominace musí být vyplněna čitelně.
 • Nominace musí obsahovat písemný souhlas nominovaného s účastí v anketě.
 • Nominace musí obsahovat Souhlas se zpracováním osobních údajů navrhovatele a nominovaného.
 • Nominovaný musí být absolventem oboru všeobecná sestra pro kategorie „Sestra u lůžka“, „Ambulantní a domácí péče“, „Paliativní a hospicová péče“, „Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči“.
 • Nominovaný musí být absolventem oboru porodní asistentka nebo ženská sestra pro kategorii „Porodní asistentka“.
 • Nominovaný může být nominován pouze v jedné kategorii.
 • Na požádání musí být nominovaný schopen předložit odborné porotě relevantní informace nebo objektivní doklady o uváděných skutečnostech.
 • Nominovaný musí splňovat podmínku bezúhonnosti, kterou potvrdí podpisem čestného prohlášení.
 • Nominovaný musí mít praxi ve zdravotnictví minimálně 5 let.
 • Pro možnost získání „ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči“ musí být délka praxe nominovaného minimálně 25 let.
 • Všichni nominovaní musí být v roce 2019 zaměstnancem zdravotnického zařízení nebo zařízení služeb sociální péče, toto zařízení musí poskytovat zdravotnické služby nebo služby sociální péče v Moravskoslezském kraji.
 • Vítěz určité kategorie nemůže být již do dané kategorie v dalších ročnících ankety nominován, může být však nominován do kategorie jiné, pokud bude splňovat ostatní podmínky ankety. Finalista ankety může být nominován do jakékoli kategorie i v následujících ročnících.
 • Nominovaný do této ankety musí splňovat podmínku bezúhonnosti.
 • Nominace do ankety musí být doručeny na podatelnu krajského úřadu (osobně nebo zásilkovou službou), v obálce s označením „Moravskoslezská SESTRA 2019“ v nejzazším termínu do 31. května 2019 (včetně), a budou dále shromažďovány u zodpovědného pracovníka.
 • V prvním kole budou nominace posouzeny hodnotící komisí z řad odborníků (zástupci zdravotnických zařízení, aj.) na základě předem stanovených kritérií a každý z hodnotitelů určí pořadí všech nominovaných v jednotlivých kategoriích. Výsledkem budou tři nejúspěšnější kandidáti v každé kategorii. Nominace budou anonymizovány.
 • Ve druhém kole členové hodnotící komise zvolí pořadí tří vybraných v každé kategorii v prvním kole, z nichž vyvstanou vítězové jednotlivých kategorií.
 • Slavnostního galavečera s vyhlášením vítězů se zúčastní vždy tři nominovaní za kategorii, celkem 15, kteří zde budou publiku představeni formou vizuálních spotů.
 • Nad rámec kategorií, do kterých mohou odpovědné osoby nominovat kandidáty, může široká veřejnost vybírat z 15 finalistek prostřednictvím internetových a facebookových stránek Moravskoslezského kraje. Oceněn bude kandidát s nejvyšším počtem hlasů.
 • S nominovanými i navrhovateli mohou být pořizovány fotografie, rozhovory a videozáznamy pro účely této akce, které mohou být využity organizátorem ankety pro účely medializace a prezentace nejen pro tento rok, ale i možné navazující ročníky.
 • Navrhovatel a nominovaný se zařazením nominace do této ankety zavazují dodržovat bez výhrad pravidla ankety.
 • Organizátor ankety Moravskoslezská SESTRA 2019 si vyhrazuje právo kdykoli zrušit anketu nebo upravit její pravidla.

 

 

Hlasujte o vítězce v kategorii SESTRA VEŘEJNOSTI a vyhrajte mobilní telefon.

 

 

 

 

 

Hlasování pro veřejnost v anketě Moravskoslezská SESTRA 2019

 

Anketa bude opět podpořena i hlasováním veřejnosti, které bude zahájeno v srpnu 2019 na těchto webových stránkách.

Veřejnost bude vybírat z 15 finalistek zvolených odbornou porotou svou nejoblíbenější sestřičku, která získá titul Sestra veřejnosti 2019.

 

Moravskoslezská SESTRA 2019
... do začátku hlasování zbýváCountdown

 

 

 

 
 

 

Uskutečněné ročníky soutěže Moravskoslezská SESTRA

 

Moravskoslezská SESTRA - 2015

Moravskoslezská SESTRA 2015

 

 

Moravskoslezská SESTRA - 2016

Moravskoslezská SESTRA 2016

 

 

Moravskoslezská SESTRA - 2017

Moravskoslezská SESTRA 2017

 

 

Moravskoslezská SESTRA - 2018

Moravskoslezská SESTRA 2018

 

 

 

 

 

 

 

Partneři ankety Moravskoslezská SESTRA 2019

 

Generální partner


Generální partner

 

 

 

 

 

 

Akci pořádá:

Moravskoslezská SESTRA 2019

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava

Telefon: +420 595 622 412
E-mail: sestra@msk.cz

 

 

Organizačně
zajišťuje:

 

Kongresy CZ, s.r.o.

Kongresy CZ, s.r.o.
Sokolská třída 451/11, 702 00 Ostrava

Telefon: +420 739 225 280
E-mail: info@kongresycz.cz
E-mail: chodorovska@kongresycz.cz