Moravskoslezská SESTRA 2023

Hlasuj a zvol SESTRU VEŘEJNOSTI 2023

Moravskoslezská SESTRA 2023

Smysl ankety

... osmý ročník tradiční prestižní ankety

Před námi je již 8. ročník ankety Moravskoslezská SESTRA. Tato anketa má již svou tradici i prestiž a její hlavní myšlenkou je ocenění sester za jejich každodenní těžkou práci a poděkování za to, co pro nás dělají.


Anketa bude zahájena dne 22. května 2023. Nominovat své kandidáty může odborná zdravotnická veřejnost do 13. června 2023. Podrobnosti, přesná pravidla i nominační formuláře ke stažení najdete na dalších řádcích těchto stránek.

Součástí této ankety bude také hlasování veřejnosti, které bude probíhat od 11. do 30. září 2023. Veřejnost bude vybírat z 15 finalistek zvolených odbornou porotou svou nejoblíbenější sestřičku, která získá titul Sestra veřejnosti 2023.

Věříme, že o anketu Moravskoslezská SESTRA 2023 bude opět zájem a vítězové se mohou těšit nejen na uznání a ocenění jejich práce, ale také na hodnotné ceny, které si převezmou na slavnostním galavečeru dne 19. října 2023 v aule Vysoké školy báňské.

Soutěž Moravskoslezská SESTRA 2023 pořádá Moravskoslezský kraj.

Akce se koná pod záštitou ministra zdravotnictví, hejtmana Moravskoslezského kraje a odbornou záštitou prezidentky České asociace sester.

Poděkování patří všem partnerům, kteří Moravskoslezskou SESTRU 2023 podporují.pravidla a nominace

 

Moravskoslezská SESTRA 2023

Hlasování pro veřejnost

... Moravskoslezská SESTRA VEŘEJNOSTI 2023

Vyberte svou finalistku a pošlete jí až 5 hlasů denně.

Vyhrajte TELEFON a vstupenky na slavnostní galavečer Moravskoslezské SESTRY 2023. Vítězka, která získá nejvyšší počet hlasů, bude vyhlášena v průběhu slavnostního galavečera, který se koná 19. října 2023. Hlasování končí 30. září 2023 ve 23:59 hodin.
Úplná pravidla pro hlasování - Sestra veřejnosti 2023

 

Renata Piwková - Moravskoslezská SESTRA 2023 - nominace

Renata Piwková

Sestra u lůžka

Marie Traganová - Moravskoslezská SESTRA 2023 - nominace

Marie Traganová

Sestra u lůžka

Jiřina Gřibková - Moravskoslezská SESTRA 2023 - nominace

Jiřina Gřibková

Sestra u lůžka

Bc. Martina Marciňová - Moravskoslezská SESTRA 2023 - nominace

Bc. Martina Marciňová

Ambulantní a domácí péče

Světluše Tesařová - Moravskoslezská SESTRA 2023 - nominace

Světluše Tesařová

Ambulantní a domácí péče

Hana Horáková - Moravskoslezská SESTRA 2023 - nominace

Hana Horáková

Ambulantní a domácí péče

Olga Kurečková - Moravskoslezská SESTRA 2023 - nominace

Olga Kurečková

Paliativní a hospicová péče

Iva Hradilová - Moravskoslezská SESTRA 2023 - nominace

Iva Hradilová

Paliativní a hospicová péče

Jana Kapošváryová - Moravskoslezská SESTRA 2023 - nominace

Jana Kapošváryová

Paliativní a hospicová péče

Hana Kotučová - Moravskoslezská SESTRA 2023 - nominace

Hana Kotučová

Porodní asistentka

Bc. Nikola Prošková - Moravskoslezská SESTRA 2023 - nominace

Bc. Nikola Prošková

Porodní asistentka

Jana Kratochvílová - Moravskoslezská SESTRA 2023 - nominace

Jana Kratochvílová

Porodní asistentka

Vlasta Rysová - Moravskoslezská SESTRA 2023 - nominace

Vlasta Rysová

ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči

Dagmar Hanulíková - Moravskoslezská SESTRA 2023 - nominace

Dagmar Hanulíková

ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči

Věra Večerková - Moravskoslezská SESTRA 2023 - nominace

Věra Večerková

ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči

Pravidla a nominace

... anketa Moravskoslezská SESTRA 2023


Pravidla pro účast v anketě Moravskoslezská SESTRA 2023:

Smyslem ankety je ocenění nejlepších zdravotnických pracovníků působících v Moravskoslezském kraji ve vybraných kategoriích, kterými jsou:

 

Sestra u lůžka
Ambulantní a domácí péče
Porodní asistentka
Paliativní a hospicová péče
Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči

 

 

 • Nominovat účastníka může třetí osoba z řad odborné veřejnosti.
 • Rozhodne-li se pro účast v anketě účastník sám, je povinen nominaci doplnit písemnou referencí (ekvivalentem písemného odůvodnění), vypracovanou zástupcem veřejné odbornosti.
 • Návrh na nominaci musí být předložen v řádném termínu předepsanou formou nominace, která je dostupná na webových stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
 • Nominace musí být vyplněna čitelně.
 • Nominace musí obsahovat písemný souhlas nominovaného s účastí v anketě.
 • Nominace musí obsahovat Souhlas se zpracováním osobních údajů navrhovatele a nominovaného.
 • Nominovaný musí být absolventem oboru všeobecná sestra pro kategorie „Sestra u lůžka“, „Ambulantní a domácí péče“, „Paliativní a hospicová péče“, „Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči“.
 • Nominovaný musí být absolventem oboru porodní asistentka nebo ženská sestra pro kategorii „Porodní asistentka“.
 • Nominovaný může být nominován pouze v jedné kategorii.
 • Na požádání musí být nominovaný schopen předložit odborné porotě relevantní informace nebo objektivní doklady o uváděných skutečnostech.
 • Nominovaný musí splňovat podmínku bezúhonnosti, kterou potvrdí podpisem čestného prohlášení.
 • Nominovaný musí mít praxi ve zdravotnictví minimálně 5 let.
 • Pro možnost získání „ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči“ musí být délka praxe nominovaného minimálně 25 let.
 • Všichni nominovaní musí být v roce 2023 zaměstnancem zdravotnického zařízení nebo zařízení služeb sociální péče, toto zařízení musí poskytovat zdravotnické služby nebo služby sociální péče v Moravskoslezském kraji.
 • Vítěz určité kategorie nemůže být již do dané kategorie v dalších ročnících ankety nominován, může být však nominován do kategorie jiné, pokud bude splňovat ostatní podmínky ankety. Finalista ankety může být nominován do jakékoli kategorie i v následujících ročnících.
 • Nominovaný do této ankety musí splňovat podmínku bezúhonnosti.
 • Nominace do ankety musí být doručeny na podatelnu krajského úřadu (osobně nebo zásilkovou službou), v obálce s označením „Moravskoslezská SESTRA 2023“ v nejzazším termínu do 13. června 2023 (včetně), a budou dále shromažďovány u zodpovědného pracovníka.
 • V prvním kole budou nominace posouzeny hodnotící komisí z řad odborníků (zástupci zdravotnických zařízení, aj.) na základě předem stanovených kritérií a každý z hodnotitelů určí pořadí všech nominovaných v jednotlivých kategoriích. Výsledkem budou tři nejúspěšnější kandidáti v každé kategorii. Nominace budou anonymizovány.
 • Ve druhém kole členové hodnotící komise zvolí pořadí tří vybraných v každé kategorii v prvním kole, z nichž vyvstanou vítězové jednotlivých kategorií.
 • Slavnostního galavečera s vyhlášením vítězů se zúčastní vždy tři nominovaní za kategorii, celkem 15, kteří zde budou publiku představeni formou vizuálních spotů.
 • Nad rámec kategorií, do kterých mohou odpovědné osoby nominovat kandidáty, může široká veřejnost vybírat z 15 finalistek prostřednictvím internetových a facebookových stránek Moravskoslezského kraje. Oceněn bude kandidát s nejvyšším počtem hlasů.
 • S nominovanými i navrhovateli mohou být pořizovány fotografie, rozhovory a videozáznamy pro účely této akce, které mohou být využity organizátorem ankety pro účely medializace a prezentace nejen pro tento rok, ale i možné navazující ročníky.
 • Navrhovatel a nominovaný se zařazením nominace do této ankety zavazují dodržovat bez výhrad pravidla ankety.
 • Organizátor ankety Moravskoslezská SESTRA 2023 si vyhrazuje právo kdykoli zrušit anketu nebo upravit její pravidla.

Dokumenty ke stažení (formát docx):

Nominační formulář a pravidla ankety     (velikost: 24 kb)
Souhlas s nominací a zpracováním osobních údajů     (velikost: 54 kb)
Úplná pravidla soutěže     (velikost: 17 kb)

 

Dokumenty ke stažení (formát pdf):

Nominační formulář a pravidla ankety     (velikost: 170 kb)
Souhlas s nominací a zpracováním osobních údajů     (velikost: 190 kb)
Úplná pravidla soutěže     (velikost: 300 kb)
historie ankety

 

Historie ankety

... uskutečněné ročníky ankety Moravskoslezská SESTRA

 • Moravskoslezská SESTRA 2015 - ikona

  rok 2015

  První ročník ankety Moravskoslezská SESTRA 2015 probíhal od července do září 2015. Slavnostní vyhlášení ankety proběhlo 5. listopadu 2015 v aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Certifikáty a dary převzaly všichni finalisté a vítězky z rukou Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje, náměstka pro zdravotnictví Jiřího Martinka, zástupců zdravotnických zařízení a partnerů celé akce. „Chtěl bych poblahopřát nejen všem dámám, které včera získaly nejvyšší ocenění, ale zároveň poděkovat za náročnou práci ve zdravotnictví všem nominovaným, i těm, jejichž jména se letos v anketě neobjevila. Doufám, že v příštím roce rozšíří řadu adeptů na titul Moravskoslezská SESTRA 2016,“ říká Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje. Kandidáty na titul v celkem pěti kategoriích (Ambulantní sestra, Sestra u lůžka, Sestra domácí péče, Porodní asistentka a Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči) nominovala odborná veřejnost. Do prvního ročníku se zapojilo 26 zdravotnických zařízení z Moravskoslezského kraje, nominováno bylo celkem 76 zdravotnických pracovníků. Podmínkou pro zařazení byla minimálně pětiletá praxe v oboru, v kategorii Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči pak 25 let. Do finálového večera postoupili v jednotlivých kategoriích vždy tři favorité, které vybrala odborná komise. Data kandidátů byla po celou dobu hodnocení anonymní, komise posuzovala zdravotníky pouze na základě pořadových čísel.

  Moravskoslezská SESTRA 2015 - foto
  Moravskoslezská Sestra 2015 »
 • Moravskoslezská SESTRA 2016 - ikona

  rok 2016

  Druhý ročník ankety Moravskoslezská SESTRA 2016 probíhal od března do července 2016. Slavnostní vyhlášení ankety proběhlo 15. září 2016 v aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava za přítomnosti Miroslava Nováka, hejtmana Moravskoslezského kraje, náměstka pro zdravotnictví Jiřího Martinka, zástupců zdravotnických zařízení a také partnerů celé akce. „Úžasná a uvolněná byla atmosféra slavnostního galavečera. V hlavní roli byly zdravotní sestřičky, jež se s velkou péčí starají o svěřené pacienty, a je jedno, zda stály na podiu nebo byly přítomny na sedadlech v sále anebo zrovna plnily pracovní povinnosti. Věřím, že ty přítomné si „svůj slavnostní den“ užily plnými doušky a cítily se příjemně,“ říká Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. Kandidáty na titul v pěti hlavních kategoriích (Sestra u lůžka, Ambulantní a domácí péče, Paliativní a hospicová péče, Porodní asistentka a Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči) nominovala odborná veřejnost. Do druhého ročníku se zapojilo 23 zdravotnických zařízení z Moravskoslezského kraje, nominováno bylo celkem 69 zdravotnických pracovníků. Podmínkou pro zařazení byla minimálně pětiletá praxe v oboru, v kategorii Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči pak 25 let. Oproti prvnímu ročníku přibyla letos kategorie „Sestra veřejnosti“. Široká veřejnost měla možnost vybírat z 12ti finalistek svou NEJ zdravotní sestřičku prostřednictvím webových stránek a facebookového profilu Moravskoslezského kraje.

  Moravskoslezská SESTRA 2016 - foto
  Moravskoslezská Sestra 2016 »
 • Moravskoslezská SESTRA 2017 - ikona

  rok 2017

  Třetí ročník ankety Moravskoslezská SESTRA zná své vítězky. Jako již tradičně probíhala anketa od března do května, kdy zdravotnická zařízení našeho kraje měla možnost nominovat své kandidáty v pěti hlavních kategoriích (Sestra u lůžka, Ambulantní a domácí péče, Paliativní a hospicová péče, Porodní asistentka a Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči). Podmínkou pro zařazení byla minimálně pětiletá praxe v oboru, v kategorii Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči pak 25 let. Sešlo se necelých 60 nominací z 26 zdravotnických zařízení. V průběhu srpna a září pak mohla široká veřejnost vybírat svou favoritku z 15 finalistek v kategorii Sestra veřejnosti 2017. Slavnostní vyhlášení ankety proběhlo 12. 10. 2017 v aule Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava za přítomnosti prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana Moravskoslezského kraje, náměstka pro zdravotnictví MUDr. Martin Gebauer, zástupců zdravotnických zařízení a také partnerů celé akce. Tématem večera byla Hvězdná noc, návštěvníci se tedy mohli potkat s Elvisem, Beatles, Marilyn Monroe, ale také hvězdou našeho showbyznysu Markétou Konvičkovou.

  Moravskoslezská SESTRA 2017 - foto
  Moravskoslezská Sestra 2017 »
 • Moravskoslezská SESTRA 2018 - ikona

  rok 2018

  Prestižní anketa Moravskoslezská SESTRA 2018 zná vítězky. Rozhodlo se o nich ve čtvrtek 1. listopadu na galavečeru v Nové aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. V pěti kategoriích si cenu odnesly čtyři sestřičky. „Toto ocenění má sestřičkám poděkovat a ocenit je za jejich náročnou práci. Chceme na tuto nenahraditelnou profesi upozornit veřejnost a zvýšit prestiž ošetřovatelského povolání. Během léčby jsou samozřejmě velmi důležité medicínské postupy a péče lékařů, ale zázraky umí dělat i lidský a profesionální přístup zdravotních sester,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který nad letošním už 4. ročníkem ankety převzal záštitu. Záštitu převzali také Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch a prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová. Ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči letos získala Vanda Foltýnová, Drahomíra Kortová vyhrála kategorii Sestra u lůžka, v kategorii Ambulantní a domácí péče zvítězila Naděžda Drobková. Dvě ocenění si odnesla Petra Chromková, a to v kategorii Porodní asistentka a navíc se stala také Sestrou veřejnosti. „Práce zdravotníků je velmi namáhavá a odpovědná. Nejčastěji si to uvědomujeme ve chvílích, kdy je nám těžko a nutně je pro sebe nebo pro své blízké potřebujeme. Pořádáním ankety zdravotníkům děkujeme za záchranu zdraví i životů a jasně tak říkáme, že si jich opravdu vážíme,“ řekl náměstek hejtmana kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer a dodal, že se letos do soutěže zapojilo více než dvacet zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji. „Ty nominovaly šedesát soutěžících, z nichž odborná porota pod vedením prezidentky České asociace sester vybrala dvanáct finalistek,“ vysvětlil náměstek hejtmana Martin Gebauer. Soutěžní bylo také hlasování veřejnosti. Generátor náhodných čísel pak vybral jako vítěze pana Petra Sikoru, kterému náměstek hejtmana Martin Gebauer a zástupce generálního partnera AGEL Trade René Janosch předali ceny – tablet od generálního partnera, upomínkové předměty Moravskoslezského kraje a vstupenky na galavečer s vyhlášením finále. Na slavnostním galavečeru moderovaném Radkem Erbenem a Nikolou Birklenovou vystoupila zpěvačka Ilona Csáková, artisté z Cirkusu trochu jinak, tanečníci s Ohnivou sambou a Brazilským karnevalem či umělci se show Malování světlem.

  Moravskoslezská SESTRA 2018 - foto
  Moravskoslezská Sestra 2018 »
 • Moravskoslezská SESTRA 2019 - ikona

  rok 2019

  Anketa Moravskoslezská SESTRA 2019 má svoje vítězky. O nej… zdravotní sestře v šesti kategoriích se rozhodlo na slavnostním galavečeru v aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ve čtvrtek 24. října 2019. „Moravskoslezský kraj pořádá tuto prestižní anketu už pátý rok. Abychom upozornili na mnohdy opomíjenou práci zdravotních sester a zvýšili prestiž ošetřovatelského povolání. Často totiž zapomínáme na to, že kromě práce lékařů je pro uzdravení velmi důležitá profesionalita a empatie zdravotních sestřiček. Jejich úsměv, pohlazení a vlídný přístup dokážou zázraky. A za to jim chceme poděkovat,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Společně s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a prezidentkou České asociace sester Martinou Šochmanovou převzal nad 5. ročníkem ankety záštitu. Ocenění ve dvou kategoriích – Dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči a Sestra veřejnosti si do Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj odvezla Jana Kuligová. V kategorii Ambulantní péče porota vybrala Zuzanu Kurkovou ze Slezské nemocnice Opava. Vítězkou kategorie Sestra u lůžka se stala Ivana Krzykalová z Nemocnice Frýdek-Místek, v kategorii Porodní asistentka vyhrála Jarmila Slaninová ze Slezské nemocnice Opava. Z opavské nemocnice je i vítězka kategorie Paliativní péče Monika Janáčová. „Mnoho z nás si uvědomí, jak těžkou a nedoceněnou práci mají zdravotní sestry, teprve ve chvíli, kdy je opravdu potřebuje. Odborná porota měla velmi obtížnou práci vybrat z desítek výjimečných životních příběhů pouhých pět a ocenit je. Svědčí to o tom, že máme opravdu kvalitní zdravotnický personál, který se ze všech sil snaží usnadnit pacientům průběh nemoci a léčení. Všichni, kdo pracují ve zdravotnictví, si zaslouží obdiv a úctu. Proto děkuji všem nelékařským profesím za jejich nasazení a vlídnost,“ poděkoval náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer. I díky sponzorským darům bylo možné uskutečnit pátý ročník ankety a těm nejlepším zdravotním sestrám připravit hodnotné dárky, a zároveň připravit kulturní program. Slavnostním galavečerem provázel Petr Rychlý, zazpívala Monika Absolonová, nechyběly ani exotické tance nebo malování pískem.

  Moravskoslezská SESTRA 2019 - foto
  Moravskoslezská Sestra 2019 »
 • Moravskoslezská SESTRA 2020 - ikona

  rok 2020

  Vážíme si vaší práce i práce všech vašich kolegů. Děkujeme. V duchu tohoto poselství se již po šesté neslo, komorní vyhlášení ankety MORAVSKOSLEZSKÁ SESTRA ROKU 2020. Poděkovat sestrám za jejich práci a předat hodnotné ceny jim přišli hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Martin Gebauer.

  Moravskoslezská SESTRA 2020 - foto
  Moravskoslezská Sestra 2020 »
 • Moravskoslezská SESTRA 2020 - ikona

  rok 2021

  Děkujeme zdravotníkům, v tomto duchu se nesla již tradiční a prestižní akce Moravskoslezská SESTRA 2021. Nově však nebyli ocenění jen jednotliví zdravotníci, ale celá zdravotnická zařízení. Slavnostní galavečer se konal ve čtvrtek 7. října v aule VŠB za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka. Bohatý program slovem provázeli Vojtěch Havelka a Martin Zbrožek, o příjemnou pohodu se pak svými melodiemi postarala skupina Melody Makers a jejich tanečníci a dobovou atmosféru nám podtrhla módní přehlídka 30. let.

  Moravskoslezská SESTRA 2021 - foto
  Moravskoslezská Sestra 2021 »
 • Moravskoslezská SESTRA 2020 - ikona

  rok 2022

  Vážíme si vaší práce i práce všech vašich kolegů. Děkujeme. Tato slova se nesla slavnostním vyhlášením výsledků ankety Moravskoslezská SESTRA roku 2022. Sedmý ročník ankety, která chce vyzdvihnout a poděkovat za každodenní práci všem, kdo se starají o naše zdraví a životy, vyvrcholil na slavnostním galavečeru 6. října 2023 v aule VŠB-TUO. I díky partnerům a sponzorským darům bylo možné uskutečnit sedmý ročník ankety, a vítězkám i finalistkám připravit hezké ceny a zároveň připravit kulturní program. V letošním roce slavnostním galavečerem provázel a nezapomenutelnou show předvedl Leoš Mareš.

  Moravskoslezská SESTRA 2022 - foto
  Moravskoslezská Sestra 2022 »

Partneři ankety

... děkujeme partnerům ankety Moravskoslezská SESTRA 2023

 

Generální partneři

Generální partneři: Agel Trade a Nemocnice Agel Nový Jičín

 

Hlavní partneři

Hlavní partneři akce Moravskoslezská SESTRA 2023

 

Oficiální partneři

Oficiální partneři akce Moravskoslezská SESTRA 2023

 

Partneři

Partneři akce Moravskoslezská SESTRA 2023

 

Akce se koná pod záštitou ministra zdravotnictví, hejtmana Moravskoslezského kraje a prezidentky České asociace sester.

 

Kontakty

... aneb kdo stojí za anketou Moravskoslezská SESTRA 2023

Akci pořádá:

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava

Telefon: +420 595 622 412

 

 

Organizačně zajišťuje:

 

Kongresy & eventy, s.r.o. - logo organizující společnosti

 

Kongresy & eventy, s.r.o.
Boleslavova 710/19, 700 30 Ostrava

Telefon: +420 739 225 280
E-mail: info@kongresyaeventy.cz