MoravskoslezskáSESTRA 2016

Moravskoslezská SESTRA 2016 Moravskoslezský kraj Moravskoslezská SESTRA 2016
 Generální partner 

 Perfect Distrubution 
Oficiální partneři 

Beznoska  renatex  Hamrozi  ICZ  Pharmos


Hlasování

Druhý ročník ankety Moravskoslezská sestra 2016, ve které vítězky vybere odborná porota, doprovázela letos i soutěž pro veřejnost. Na soutěžní otázku - kolik bylo v krajských nemocnicích v Moravskoslezském kraji v roce 2015 hospitalizovaných pacientů? - odpověděl ze 7 317 soutěžících nejlépe David Szkandera. Správnou odpovědí bylo 108 900 hospitalizovaných pacientů, jeho tip byl 108 909.
Výherce ankety Výherce ankety Výherce ankety

informace

Zdravotnictví v Moravskoslezském kraji je na velmi vysoké úrovni a to jak zásluhou lékařů, tak i zásluhou ostatních zdravotníků, ať už se jedná o odborníky z řad všeobecných sester, porodních asistentek, dětských sester či sester domácí péče.

Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje si při své každodenní činnosti plně uvědomuje náročnost práce zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče, a proto pořádá anketu „Moravskoslezská SESTRA 2016“ s cílem ocenit ty, kteří usilovně a s obrovskou chutí dosahují v oblasti zdravotnictví zvláště významných výsledků.
Slavnostní galavečer, který se bude konat dne 15. 9. 2016 v aule Vysoké školy báňské v Ostravě, bude vyústěním hodnocení nominovaných a předání ocenění těm nejlepším v jednotlivých kategoriích.

Tato významná událost a ocenění těch nejlepších přispěje ke zvýšení společenské prestiže ošetřovatelského povolání a zároveň dá prostor představit diskutovanou profesi v celé její náročnosti. Současně je snahou zviditelnit ty nejlepší v dané profesi jako potencionální osobní vzory pro novou nastupující generaci v ošetřovatelském povolání. Ošetřovatelství si pozornost nás všech neodmyslitelně zaslouží a tímto soutěžně společenským kláním se dostane více do povědomí občanů Moravskoslezského kraje.

finalistky
Karmen Cieslarová Karmen Cieslarová
Kategorie: Sestra u lůžka

Pracoviště:
Nemocnice Třinec p.o.,
Dětské centrum operační léčby

Praxe ve zdravotnictví:
29 let

Karmen Cieslarová Karmen Cieslarová

V třinecké nemocnici pracuje paní Karmen již 29 let. Nejprve nastoupila na dětské oddělení, poté pracovala na JIP a nakonec se vrátila na dětskou ambulanci. Od roku 2007 působí jako staniční sestra na Dětském centru operační léčby, na jehož vzniku se aktivně podílela. Letos jí čekají bakalářské zkoušky na Slezské univerzitě v Opavě. Působí také v rámci Rady kvality pro ošetřovatelskou péči.

Renáta Dobranská Renáta Dobranská
Kategorie: Porodní asistentka

Pracoviště:
Městská nemocnice Ostrava,
oddělení gynekologie a porodnictví

Praxe ve zdravotnictví:
31 let

Renáta Dobranská Renáta Dobranská

Už od roku 1985 působí paní Renáta jako porodní asistentka v Městské nemocnici v Ostravě. Začínala na oddělení gynekologie, po mateřské dovolené nastoupila na porodní sál a intermediární centrum, kde od r. 2005 vykonává pozici staniční sestry porodního sálu a intermediárního centra. Podílí se na výchově a odborné praxi budoucích porodních asistentek v roli mentorky. Již od roku 1996 vede předporodní kurzy a od roku 2007 je mentorem klinické praxe pro porodní asistentky Ostravské univerzity v Ostravě.

Jelena Kajzarová Jelena Kajzarová
Kategorie: Paliativní a hospicová
péče

Pracoviště:
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

Praxe ve zdravotnictví:
22 let

Jelena Kajzarová Jelena Kajzarová

Zdravotní školu vystudovala paní Jelena v Rusku a v České republice nejdříve nastoupila na chirurgické oddělení, poté přešla do zubní ambulance. V roce 1995 začala pracovat pro Červený kříž v Gerontologickém centru v Českém Těšíně. Domácí péči se věnovala i během svého působení pro Charitu Ostrava v letech 2005-2007. Nyní necelých 10 let působí v Mobilním hospici Ondrášek, kde byla jednou z prvních sester věnujících se dětské paliativní péči, pro kterou získala odbornost absolvováním speciálního kurzu dětské paliativní péče ve Varšavě. Denně zajišťuje sesterskou péči o dětské i dospělé pacienty v jejich domácím a rodinném prostředí.

Iveta Kociánová Iveta Kociánová
Kategorie: Sestra u lůžka

Pracoviště:
Nemocnice Nový Jičín a.s.,
onkologické oddělení

Praxe ve zdravotnictví:
30 let

Iveta Kociánová Iveta Kociánová

Paní Iveta působí již 11 let na onkologickém oddělení novojičínské nemocnice, z toho 3 roky jako vrchní sestra. Předtím sloužila například na interním lůžkovém oddělení a JIP a 10 let na oddělení centrální sterilizace. Paní Ivetu můžeme řadit mezi odborníky na ošetřování žilních vstupů v České republice. Provádí edukaci nelékařského personálu, pravidelně přednáší na kurzech a workshopech. Své zkušenosti také předává prostřednictvím publikačních činností v různých zdravotnických titulech.

Alena Michalicová Alena Michalicová
Kategorie: Ambulantní a domácí péče

Pracoviště:
Fakultní nemocnice Ostrava,
interní klinika

Praxe ve zdravotnictví:
43 let

Alena Michalicová Alena Michalicová

Paní Alena nastoupila na interní kliniku Fakultní nemocnice Ostrava v roce 1973. Za nedlouho byla přeřazena na jednotku intenzivní péče, na které pracovala 17 let. V roce 1990 byla jmenována do funkce staniční sestry příjmové interní ambulance. Poslední změna jí přivedla na pozici staniční sestry pracoviště funkční diagnostiky a endoskopického centra interní kliniky Fakultní nemocnice, kde působí od roku 1996 až dodnes. Již 5 rokem pracuje také jako koordinátor biologické léčby na interní klinice a podílí se na několika vědecko-výzkumných studiích

Irena Peřinová Irena Peřinová
Kategorie: Porodní asistentka

Pracoviště:
Nemocnice ve Frýdku-Místku,
gynekologicko-porodní oddělení

Praxe ve zdravotnictví:
23 let

Irena Peřinová

Po maturitě na Střední zdravotnické škole v roce 1988 pracovala 2 roky na interním oddělení, poté začala pracovat na gynekologicko-porodním oddělení a vystudovala v rámci pomaturitního studia obor ženská sestra. Na oddělení postupně pracovala na všech pracovištích. Nyní působí na porodním sále jako staniční sestra. V rámci předporodních kurzů vypracovala příručku pro nastávající maminky „Průvodce porodnicí“. Jejím vzorem je maminka, která pracovala 30 let jako porodní asistentka v terénu.

Andrea Radomská Andrea Radomská
Kategorie: Paliativní a hospicová
péče

Pracoviště:
Mobilní hospic Strom života

Praxe ve zdravotnictví:
29 let

Andrea Radomská Andrea Radomská

Již od roku 1999 se paní Andrea aktivně pohybuje na poli hospicové a paliativní péče, stála u zrodu několika mobilních hospiců, nyní pracuje jako zdravotní sestra a zároveň psychoterapeut/poradce pro pozůstalé a odborný garant hospicové péče v Mobilním hospici Strom života v Novém Jičíně. Působí také jako supervizorka a lektorka dobrovolnických programů organizace ADRA. Intenzivně se věnuje práci s pozůstalými dětmi a perinatální hospicové péči.

Martina Šebeková Martina Šebeková
Kategorie: Sestra u lůžka

Pracoviště:
Nemocnice s poliklinikou
Havířov, p.o., oddělení chirurgie

Praxe ve zdravotnictví:
30 let

Martina Šebeková

Celou svou dosavadní pracovní kariéru absolvovala Martina Šebeková v jednom zdravotnickém zařízení a to na chirurgickém oddělení. V havířovské nemocnici pracuje již obdivuhodných 30 let, a to bez jediného zaváhání změnit pracoviště. Práce je pro ni posláním, oddaně se věnuje svým pacientům. Je rovněž mentorkou nově přicházejících zdravotních sester, které od ní přebírají to nejlepší. Svým každodenním úsměvem a pozitivní energií rozdává pacientům i jejich rodinným příslušníkům sílu k brzkému zotavení.

Dagmar Šrámková Dagmar Šrámková
Kategorie: Ambulantní a domácí péče

Pracoviště:
Městská nemocnice Ostrava,
Dětský rehabilitační stacionář

Praxe ve zdravotnictví:
29 let

Dagmar Šrámková

Paní Dagmar začala svou profesní kariéru na infekčním oddělení Fakultní nemocnice Ostrava, kde působila 2 roky. Poté nastoupila do Dětského rehabilitačního stacionáře při Městské nemocnici Ostrava, kde pracuje dosud. Společně s týmem odborníků poskytuje komplexní péči dětem s dětskou mozkovou obrnou a senzorickými problémy. Je odbornicí na bukofaciální vyšetření a terapeutické krmení dětí. Při své práci v rámci ošetřovatelského procesu vychází zejména z Bobath konceptu.

Věra Vaňková Věra Vaňková
Kategorie: Porodní asistentka

Pracoviště:
Slezská nemocnice v Opavě,
gynekologicko-porodní oddělení

Praxe ve zdravotnictví:
33 let

Věra Vaňková Věra Vaňková

Paní Věra je věrným zaměstnancem Slezské nemocnice v Opavě, kde působí od roku 1983. Během této doby působila na různých pozicích gynekologicko-porodnického oddělení. Nejdříve pracovala na porodním sále jako instrumentářka, v současné době zastává funkci vrchní sestry celého oddělení. V rámci pedagogické činnosti se věnuje výuce studentů oboru všeobecná sestra.

Danuše Walachová Danuše Walachová
Kategorie: Paliativní a hospicová
péče

Pracoviště:
MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Praxe ve zdravotnictví:
36 let

Danuše Walachová Danuše Walachová

Paní Danuše nastoupila po maturitě na interní oddělení Nemocnice v Českém Těšíně a v roce 1973 nastoupila do třinecké nemocnice na infekční oddělení. Vzhledem ke třem těhotenstvím a rizikům na infekčním oddělením poznala práci i na dalších odděleních. V Třinci působila také na nově vzniklém oddělení domácí péče. V roce 2006 stála u zrodu nového nestátního zdravotního zařízení - společnost MEDICA zdravotní péče, s. r. o., zaměřeného na poskytování domácí zdravotní a hospicové péče. V praxi prosazuje hlavně koncept bazální stimulace.

Božena Žurková Božena Žurková
Kategorie: Ambulantní a domácí péče

Pracoviště:
Městská nemocnice Ostrava,
oddělení geriatrie a interna

Praxe ve zdravotnictví:
45 let

Božena Žurková

Po ukončení střední zdravotnické školy pracovala paní Božena v kojeneckém ústavu, poté téměř 20 let strávila na ortopedickém oddělení Městské nemocnice Ostrava. Dalších 10 let působila jako sestra v ordinaci praktického lékaře. Nyní je již 14 let věrná oddělení geriatrie a interny, kde prošla různými pozicemi, včetně funkce staniční sestry. Od roku 2012 pracuje na endokrinologické, geriatrické a interní ambulanci tohoto oddělení.

 Partneři 
 RBP 
 Sanatorium Jih 
 MW Dias 
 Satum 
 ČPZP 
 Cadenza 
 Linet 
 THERM 
 OZP 
 OR 
 Phoenix 
 Comtax 
 MSA Medical 
 CSO Ostrava 
 Horské lázně Karlova studánka 
 Perfected 
 B. Braun Medical 
 Vítkovice IT Solutions 
 Komerční banka 
 ISA 
 Herbamedicus 
 Lumo 
kontakt

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

telefon: 595 622 412

e-mail: sestra@msk.cz


Akce je pořádána Moravskoslezským krajem ve spolupráci s agenturou Orange s.r.o.